“Ergene Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve Islahı” başlıklı TR0135.03-02/28 numaralı proje; Uzunköprü Ticaret Borsası, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu proje, “Sivil Toplum Diyaloğu: AB-Türkiye Odalar/Borsalar Forumu-II” çerçevesinde Yunanistan Kavala, Romanya Sibiu ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklığıyla yürütülmektedir.

Projenin Amaçları

Projenin genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki ilgili kurumlar arasında uzun dönemli sürdürülebilir işbirliği ağının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu genel hedefler çerçevesinde projenin başlıca özel amaçları şunladır: · Uzunköprü’de tarımla uğraşan çiftçileri ve sanayicileri çevre dostu üretim yapmaları konusunda bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek,

· Uzunköprü’de çevresel kirliliği azaltarak toprağın ve yetiştirilen ürünlerin verimlilik kapasitesini artırmak,

· Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan en iyi sürdürülebilir sanayi ve tarımsal üretim modelleri hakkında teknik bilgilerin, Uzunköprülü sanayicilere ve çiftçilere aktarmak,

· Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sürdürülebilir çevre bilinci ve en iyi uygulamaların Uzunköprü’de gelişmesi için sanayici ve çiftçilerle paylaşmak,

· Sürdürülebilir çevrenin önemi konusunda bilinçlenme oluşturarak tarımsal alanların verimliliğini artırmak suretiyle bölgesel gelişimi desteklemek,

· Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı Ergene referans alınarak Uzunköprü ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda bir eylem planı oluşturmaktır.

Projenin Hedef Grupları

153 üyeli Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) ve 381 üyesi Tarımsal Faaliyet Gösteren Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasıdır (UTSO). Projenin hedef grubu olan UZTB ve UTSO’nun üyelerine yönelik bölge için hayati önem taşıyan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde çevre koruma bilinci oluşturulacaktır. Üyeler üzerinde oluşturulacak pozitif çevre bilinci ile Ergene Havzasındaki tarım topraklarındaki kirlenme en aza indirilecektir.

Projenin Sonuçlarından Faydalanacaklar

Ergene Havzasında yaşayan 1.073.653 kişi ile birlikte Uzunköprü’de üretilen ürünleri Türkiye’de, Avrupa’da ve Asya’da tüketen milyonlarca insan faydalanacaktır.

Projeden Beklenen Tahmini Sonuçlar

· Türkiye, Romanya ve Yunanistan arasında sürdürülebilir bir işbirliği sağlanacaktır.

· Çevre dostu üretimi teşvik etmek için eğitim çalışmaları yapılacaktır.

· AB’den en iyi çevre dostu üretim uygulamalarını Türkiye’ye transfer etmek için uygun yerlere ziyaret gezileri düzenlenecektir.

· Uzunköprü’de Tarıma dayalı sanayicilere ve çiftçilere yönelik çevre koruma bilincini yaymak için seminerler yapılacaktır.

· Uzunköprü Çevre Eylem Planı oluşturulacaktır.

Proje Kapsamında Yapılacak Temel Aktiviteler

Proje ekibinin ve ofisinin oluşturulması, başlangıç toplantısının yapılması, projenin yayımı ve görünürlüğünü sağlama, ortak tartışma toplantıları, belli noktalara gezi ziyaretleri, Uzunköprü Çevre Eylem Planının oluşturulması, Çevre bilinci oluşturma seminerleri, Yapılan aktivitelerin rapor edilmesidir.

Bu Web Site Avrupa Birliği'nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Bu bilgilendirici broşürün içeriği yalnızca Uzunköprü Ticaret Borsası, Romanya Sibiu Ticaret Sanayi ve Tarım Odası, Yunanistan Kavala Ticaret ve Sanayi Odası ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Oda'larının sorumluluğundadır ve AB 'nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

PROJE NO: TR0135.03-02/28

 

This Web Site has been produced with the assistance of the European Union The content of this Informative Project Brochure is the sole responsibility of Uzunkopru Commodity Exchange, Sibiu CCIA-RO, Kavala CCI-GR and Uzunkopru CCI-TR and Can in no way be taken to reflect the views of the European Union