AB PROJEMİZİN 2. FARKINDALIK SEMİNERİ

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından fonlanan

ETCF-II / TR2009 / 0135.03-02/28 sözleşme nolu ‘’ Ergene Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten

Arındırılması ve Islahı ‘’ isimli Projemizin Faaliyet planı çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr HALİM ORTA ’nın sunumunda

“TRAKYA’NIN SU KAYNAKLARININ SORUNLARI VE GELECEĞİ ” konulu, üyelerimizin eşlerine yönelik kahvaltılı

seminer-sohbet toplantımız 15 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 10:00 da Limos Cafe’de gerçekleştirilmiştir.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. HALİM ORTA Trakya’nın Su Kaynaklarının Sorunları ve Geleceği, ülkemiz ve bölgemizin su

kaynakları potansiyeli, Ergene nehrindeki kirliliğin oluşum süreci, kirleten faktörler, nehir suyunun

mevcut kirlilik durumu, Su Kaynaklarını Tehdit eden faktörler ve kirlilikle mücadele için çözüm önerileri

konularında katılımcılara aydınlatıcı bilgiler verdiler.